Αυλίδα Χαλκίδας 10,00 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10,00 kWp έλαβε χώρα στην Αυλίδα Χαλκίδας από τις 17.01.2013 - 19.01.2013.

Χρησιμοποιήθηκαν 40 φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola Virtus πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο. 

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 1 string στον inverter SolarEdge SE10k.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στην στέγη χρησιμοποιήθηκε το σύστημα εξαρτηματων της εταιρίας Elvan. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 15.000 kWh ανά έτος.

Online