Μύκονος Κυκλάδων 4,935 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 4.935 kWp έλαβε χώρα στη Μύκονο Κυκλάδων από τις 28.01.2012 - 30.01.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 21 φωτοβολταϊκά πάνελ Sanyo HIT μονοκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 235 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 1 string στον inverter Solaredge 5k.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στο δώμα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα φωτοβολταΐκών αλουμινένιων εξαρτημάτων της εταιρίας Hilti. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 7200 kWh ανά έτος.

Online