Ν. Ηράκλειο Αττικής 8,64 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 8.64 kWp έλαβε χώρα στο Ν. Ηράκλειο Αττικής από τις 15.02.2012 - 17.02.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 36 φωτοβολταϊκά πάνελ CentroSolar πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 240 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 1 string στον inverter SolarEdge 9k.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στο δώμα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα φωτοβολταΐκών  εξαρτημάτων της εταιρίας Souras Energy. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 13000 kWh ανά έτος

Online