Περιστέρι Αττικής 7,10 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 7,10 kWp έλαβε χώρα στο Περιστέρι Αττικής από τις 12.05.2012 - 14.05.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 29 φωτοβολταϊκά πάνελ Siliken πoλυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 240 Wp έκαστο και ένα πάνελ Siliken ονομαστικής ισχύος 230 Wp.

Tα πάνελ συνδέθηκαν με την βοήθεια των PowerBox στον inverter SolarEdge 8k.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στη στέγη χρησιμοποιήθηκε το σύστημα στήριξης της εταιρίας Hilti MSP-MQ.

Για την αγκύρωση των βάσεων στο σκυρόδεμα χρησιμοποιήθηκε η ρητίνη Hilti RE-500. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 11000 kWh ανά έτος.

Online