Χαλάνδρι Αττικής 6,48 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 6,48 kWp έλαβε χώρα στο Χαλάνδρι Αττικής από τις 09.04.2012 - 10.04.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 27 φωτοβολταϊκά πάνελ CentroSolar S240P60 πλουκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 240 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν με την βοήθεια των PowerBox στον inverter SolarEdge 7k.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στο δώμα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα φωτοβολταΐκών εξαρτημάτων MQ της εταιρίας Hilti. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 9700 kWh ανά έτος.

Online