Δημοσίευση άρθρου της εταιρίας μας στο περιοδικό "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ"