Δημοσίευση άρθρου της εταιρίας μας στο περιοδικό "RENEWABLE ENERGY MAGAZINE"