Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Πως ξέρω οτι έχω αυθαίρετη κατασκευή στο σπίτι μου;

Οι αυθαίρετες κατασκευές εκτός απο κάποιες εξώφθαλμες περιπτώσεις είναι δύσκολο να παρατηρηθούν. Ένας μηχανικός μετά απο αυτοψία του χώρου είναι ο κατάλληλος για να σας υποδείξει έαν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.

Γιατί να τακτοποιήσω τις αυθαίρετες κατασκευές;

Οι λογόι είναι πολλοί και σημαντικοί. Ο νέος νόμος των αυθαιρέτων 4178/13 προβλέπει χαμηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες. Επίσης καλό θα είναι να γνωρίζουμε πως οποιοδήποτε ακίνητο με αυθαίρετη κατασκευή δεν μπορεί να πωληθεί ούτε να μεταβιβαστεί. Τέλος όλοι ξέρουμε πως ένα ακίνητο το οποίο δεν έχει παρανομίες έχει μεγαλύτερη αξιά. 

Ποιά είναι η διαδικασία;

Με ένα τηλεφώνημα στην εταιρία μας μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού ώστε να σας ενημερώσουμε για την ύπαρξη ή όχι αυθαίρετης κατασκευής και το κόστος τακτοποίησης.

Τι έγγραφα θα πρέπει να διαθέτω;

Μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία αρκούν! Εάν υπάρχει φάκελος σχεδίων του ακινήτου θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας δοθεί. Εάν δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο μπορούν όλα να αναζητηθούν απο τις κατα τόπου πολεοδομίες.