Αυτόνομα φωτοβολταικά - Net Metering

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα (ή συστήματα εκτός δικτύου) αποσκοπούν στο να προσφέρουν ενεργειακή αυτονομία σε μια εγκατάσταση. Η μεθοδολογία για την ηλεκτροδότηση μιας τέτοιας εγκατάστασης είναι η ακόλουθη:

Ανάλυση της περιοχής (ακτινοβολία, σκίαση κτλ)

Αρχικά θα πρέπει να γίνει υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή για όλη την διάρκεια του έτους και σε κάποιες περιπτώσεις και κατά μήνα του έτους. Σε αντίθεση με τα διασυνδεδεμένα συστήματα όπου στόχος είναι η μέγιστη ετήσια ενεργειακή απολαβή, στα απομονωμένα συστήματα υπάρχουν εφαρμογές όπου η ενεργειακές ανάγκες είναι μεγαλύτερες σε κάποιους συγκεκριμένους μήνες του χρόνου ή ακόμα και σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Καταγραφή των ενεργειακών απαιτήσεων

Κάθε εγκατάσταση έχει διαφορετικά φορτία (συσκευές, μηχανήματα κτλπ). Για να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός θα πρέπει να καταγραφούν όλα τα φορτία, επίσης να γίνει μια αναλυτική περιγραφή της διάρκειας χρήσης της κάθε συσκευής καθώς και του επιθυμητού χρόνου αυτονομίας. Η διάρκεια αυτονομίας θα καθορίσει και την διαστασιολόγηση των συσσωρευτών που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης πολύ σημαντικό είναι και το είδος των συσκευών που χρησιμοποιούνται εάν δηλαδή καταναλώνουν εναλλασσόμενο ή συνεχές ρεύμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα προτείνονται συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης οι οποίες έχουν υψηλότερο κόστος αγοράς αλλά σε βάθος χρόνου είναι ασφαλώς περισσότερο συμφέρουσες.

 

Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα του συνδυασμού των φωτοβολταϊκών με κάποια άλλη πηγή ενέργειας, όπως ανεμογεννήτριες ή μηχανές diesel. Σε αυτήν την περίπτωση στο υβριδικό σύστημα που προκύπτει μπορούν να γίνουν διάφοροι συνδυασμοί όσον αορά 

την συμμετοχή της κάθε πηγής ενέργειας και την διαστασιολόγηση τους.

 

Οικονομοτεχνική μελέτη

 

Αφού γίνει η ανάλυση των παραπάνω τεχνικών χαρακτηριστικών ακολουθεί η οικονομοτεχνική μελέτη της εγκατάστασης. Η μελέτη αυτή είναι ο συγκερασμός των παραπάνω τεχνικών απαιτήσεων, της οικονομικής δυνατότητας καθώς και των πιθανών επιδοτήσεων. Σκοπός είναι τελικά να επιτευχθεί η βέλτιστη τεχνική και οικονομική λύση.

Net Metering

Ενεργειακός συμψηφισμός στα φωτοβολταϊκά στις στέγες (νετ μιτερινγ). Πως δουλεύει: Πλέον δίνεται η δυνατότητα στους οικιακούς και επαγγελματίες καταναλωτές να παράγουν μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, ή συνολικά, εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά στη στέγη των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Πως δουλεύει;

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, αφού καταγραφεί από τον ειδικό μετρητή του διαχειριστή, διαχέεται εξολοκλήρου στο δίκτυο. Σε κάθε κύκλο μέτρησης, η παραγόμενη από φωτοβολταϊκά ενέργεια, συμψηφίζεται με την καταναλωμένη με αποτέλεσμα το οικονομικό όφελος για τον παραγωγό από την εξοικονόμηση ενέργειας,  καθώς επίσης και τα συνεπαγόμενα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Όσο αυξάνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας άλλο τόσο αυξάνεται το όφελος για τον παραγωγό.

Παράδειγμα

Ένα σπίτι (100τμ) με κατανάλωση 8.000 kWh (ετησίως) πλήρωνει στη ΔΕΗ 1.900 €. Με ένα φωτοβολταικό netmetering 5kWp με κόστος κάτω από 8.000 € θα εκμηδενίσει το κόστος ρεύματος. Απόσβεση σε 4 χρόνια! Απόδοση επένδυσης 25%!