Φωτοβολταικά σε στέγες και δώματα κτηρίων έως 10kWp

Η εταιρία μας αναλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών για την υλοποίηση έργων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων,   παραδίδοντας το έργο ολοκληρωμένο (turn key).
Συγκεκριμένα:

1. Αποτύπωση - Καταγραφή Χώρου
Επίσκεψη και αξιολόγηση του χώρου, μέτρηση διαστάσεων, κλίσεων, αζιμουθίουΔημιουργία σκαριφήματοςΚαταγραφή επιθυμιών πελάτη (μέγεθος ισχύος, χωροθέτηση εγκατάστασης, χρηματοδότηση κ.α.)

2. Εκπόνηση - Σύνταξη Τεχνικής/Οικονομικής Μελέτης
Συλλογή ηλιακών δεδομένων για την γεωγραφική τοποθεσία του χώρου εγκατάστασηςΕπιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού με γνώμονα τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην περιοχή, τις   σκιάσεις που δεν μπορουν να αποφευχθούν και πάντοτε με τις μικρότερες δυνατές απώλειεςΑναλυτική κοστολόγηση της εγκατάστασης μέχρι την ολοκλήρωση της

3. Διεκπεραίωση με τη ΔΕΗ
Με την ανάληψη του έργου η εταιρία μας αναλαμβάνει τα παρακάτω:Προετοιμασία φακέλουΚατάθεση αίτησης στη ΔΕΗ για την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού συστήματοςΕνεργειακή μέλετη

4. Εγκατάσταση Συστήματος
Καθορίζεται η ημερομηνία εγκατάστασης και προγραμματίζονται οι αποστολές όλων των υλικών στον χώροΤα εξιδικευμένα συνεργεία και οι μηχανικοί της εταιρίας μας πραγματοποιούν την εγκατάσταση του εξοπλισμούΌλο το σύστημα ελέγχεται για την τμηματική και συνολική του λειτουργία

5. Συντήρηση Συστήματος
Η εταιρία μας παρέχει την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του έργου