Φωτοβολταϊκά πάρκα ανεξαρτήτου ισχύος

Η εταιρία μας είναι σε θέση να αναλάβει και την πλήρη υλοποίηση του σταθμού σας.

Συγκεκριμένα, προσφέρονται:

  • Προμήθεια του εξοπλισμού
  • Ηλεκτρολογική μελέτη του σταθμού απο έμπειρους μηχανικούς
  • Εγκατάσταση του εξοπλισμού και θέση του σταθμού σε λειτουργία
  • Τεχνική υποστήριξη με άμεση επίσκεψη στον χώρο εγκατάστασης
  • Δυνατότητα ετήσιας συντήρησης για αποδοτικότερη λειτουργία
  • Διαρκής παρακολούθηση της λειτουργίας και απόδοσης του σταθμού
  • Αμεση αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών