Ανακαίνιση πολυτελούς μονοκατοικίας στο Χαλάνδρι

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : Χαλάνδρι
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΤΜ) : 640 τ.μ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ : Σεπτέμβριος 2015
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 8 Μήνες

Αρχική κατάσταση
Το ακίνητο που μας ανατέθηκε να ανακαινίσουμε βρίσκεται στο κάτω Χαλάνδρι. Είναι κατασκευής του 1981 και αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες κατοικίες.
Η κύρια κατοικία έχει εμβαδό 450 τ.μ. και οι δύο βοηθητικές 110 τ.μ. και 60 τ.μ. αντίστοιχα.
Η ελλιπής συντήρηση φαινόταν έντονα στο ακίνητο κάθως σε πολλά σημεία υπήρχε έντονη υγρασία και εκτεταμένες διαβρώσεις του σκυροδέματος.

Επισκευές
Μετά τις αποξηλώσεις αποκαλύφθηκαν τα έντονα προβλήματα διάβρωσης του οπλισμού του σκυροδέματος σχεδόν σε όλα τα σημεία του κτιρίου.
Έγινε αποκάλυψη του οξειδωμένου οπλισμού, τρίψιμο της σκουριάς και εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας και επισκευαστικού κονιάματος.

Υγρομόνωση-Θερμομόνωση
Σε όλους τους εξώστες και στην απόληξη του δώματος έγινε αποξήλωση των παλαιών μαρμάρων και τοποθέτηση καταρχήν θερμομόνωσης με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5 cm και στη συνέχεια υγρομόνωσης με ασφαλτόπανο.

Μαρμαρικές εργασίες
Σε όλους τους εξώστες τοποθετήθηκαν νέα μάρμαρα Καβάλας. Έγινε αλλαγή όλων των μαρμαροποδιών για την τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων αλουμινίου καθώς και ειδικές οπές σε διάφορα σημεία του δαπέδου για την υποδοχή φωτιστικών.
Τα εσωτερικά και τα εξωτερικά μάρμαρα βρίσκονται τρίφτηκαν και γυαλίστικαν με ειδικές μηχανές.

Εξωτερική θερμομόνωση
Η θερμομόνωση του κτιρίου ήταν αναγκαία όχι μόνο για τον περιορισμό απωλειών θερμότητας αλλά και την επισκευή-αλλαγή των εξωτερικών όψεων.
Επιλέχθηκε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Durosol, με τοποθέτηση διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 5 cm.
Σαν τελικό επίχρισμα επιλέχθηκε χρωμοσοβάς της εταιρείας FGL στα χρώματα επιθυμίας του ιδιοκτήτη.

Κουφώματα αλουμινίου
Για την τοποθέτηση των κουφωμάτων τοποθετήθηκαν ψευτόκασες ώστε να έχουμε το βέλτιστο τρόπο τοποθέτησης σε συνδυασμό με την εξωτερική μόνωση.
Τοποθετήθηκαν κουφώματα αλουμινίου θερμοδιακοπής σειρών S350 και M20000 της εταιρείας ALUMIL σε χρώμα RAL 7006.

Μπάνια- Κουζίνες
Στα έξι μπάνια και τις τρεις κουζίνες που διαθέτει η κατοικία έγινε νέα υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
Τοποθετήθηκαν δύο ηλιακοί θερμοσίφωνες 200 lt έκαστος.
Τέλος, ακολούθησε η τοποθέτηση πλακιδίων στα μπάνια και τοποθέτηση ψευδοροφών για την υποδοχή σποτ.

Γυψοσανίδες
Μετά τις επισκευές όλων των οροφών τοποθετήθηκαν γυψοσανίδες οροφής με νέα σχέδια και κρυφούς φωτισμούς.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Περισσότερα έργα

Μενού