Αίγινα Αττικής 7,59 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 7,59 kWp έλαβε χώρα στην Αίγινα Αττικής απο τις 31.08.2011 - 02.09.2011.

Χρησιμοποιήθηκαν 33 φωτοβολταϊκά πάνελ ExelGroup πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 230 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε τρία string στις εισόδους του inverter Fronius IG120.

Η στήριξη των πάνελ έγινε με τα ειδικά φωτοβολταϊκά εξαρτήματα της ENVIAPP. Η αγκύρωση των βάσεων έγινε με τα ειδικά χημικά αγκύρια της εταιρίας Hilti HIT-150

Για την καλύτερη εκμετάλευση του διαθέσιμου χώρου αλλά και για αισθητικούς λόγους τα πάνελ τοποθετήθηκαν με 10 μοίρες κλίση σε μονές σειρές.

Για το ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 11000 kWh ανα έτος.