Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας 9,84 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9,84 kWp έλαβε χώρα στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας από τις 11.06.2012 - 12.06.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 41 φωτοβολταϊκά πάνελ REC πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 240 Wp έκαστο.

Tα πάνελ της REC διαθέτουν διακρίσεις για την απόδοση τους με βάση γνωστές μετρήσεις.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στη στέγη χρησιμοποιήθηκαν γαλβανιζέ βάσεις ελληνικής εταιρίας. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 15500 kWh ανά έτος

Online