Αγ. Παρασκευή Αττικής 5,00 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5,00 kWp έλαβε χώρα στη Αγ. Παρασκευή Αττικής από τις 14.09.2012 - 15.09.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 20 φωτοβολταϊκά πάνελ CentroSolar S250P60 πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 1 string στον inverter SolarEdge SE5000

Για την τοποθέτηση των βάσεων στην σκεπή χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αλουμινένιων και ανοξείδωτων εξαρτηματων της εταιρίας Hilti MSP-AL. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 6500 kWh ανά έτος.

Online