Αγ. Παρασκευή Αττικής 9,40 kWp

Το έργο μελέτης και επίβλεψης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9.40 kWp για λογαριασμό συνεργαζόμενης εταιρίας έλαβε χώρα στην Αγ. Παρασκευή Αττικής τον Οκτώβριο του 2010.

Χρησιμοποιήθηκαν 40 φωτοβολταϊκά πάνελ ExelGroup ονομαστικής ισχύος 235 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 2 string στον inverter Refusol 10k.