Αθήνα Αττικής 3,995 kWp

Το έργο μελέτης και επίβλεψης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 3.995 kWp για λογαριασμό συνεργαζόμενης εταιρίας έλαβε χώρα στην Αθήνα Αττικής τον Ιούνιο του 2010.

Χρησιμοποιήθηκαν 17 φωτοβολταϊκά πάνελ ExelGroup ονομαστικής ισχύος 235 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 2 string στον inverter SMA SB 5000TL.