Αθήνα 9,87 kWp

Tο έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 9,87 kWp έλαβε χώρα στο κέντρο Αθήνας από τις 05.07.2011 - 07.07.2011.

Χρησιμοποιήθηκαν 42 φωτοβολταϊκά πάνελ Centrosolar S235P60 πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 235 Wp έκαστο.

Αφού πραγματοποιήθηκε MPPT Sorting για την εκμετάλλευση των θετικών αποκλίσεων τα πάνελ συνδέθηκαν τα 22 σε ένα string στην είσοδο Α και 1 string με 20 πάνελ στην είσοδο Β του inverter Centrosolar Powerstocc 10.1.

Η στήριξη των πάνελ έγινε με τα ειδικά φωτοβολταϊκά εξαρτήματα της εταιρίας Hilti.

Για την αγκύρωση των βάσεων χρησιμοποιήθηκε το χημικό αγκύριο της Hilti HIT 150.

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκε καλώδιο Solar DC διατομής 4mm2, κατάλληλες ασφάλειες και διακόπτες Schneider, απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (Schneider) σε πίνακα βιομηχανικού τύπου Schneider 

IP66.

Η γείωση προστασίας της εγκατάστασης έγινε με την ηλεκτρική σύνδεση όλων των μεταλλικών μερών της εγκατάστασης με καλώδια γείωσης κατάλληλης διατομής.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 15500 kWh ανα έτος.