Ανάβυσσος Αττικής 9,87 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9.87 kWp έλαβε χώρα στην Ανάβυσσο Αττικής από τις 10.02.2012 - 11.02.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 42 φωτοβολταϊκά πάνελ CentroSolar πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 235 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 2 string στον inverter Siemens SINVERT PVM 10.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στο δώμα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα φωτοβολταΐκών εξαρτημάτων της εταιρίας Hilti. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 15500 kWh ανά έτος.

Online