Ασπρόπυργος Αττικής 100,00 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100,00 kWp έλαβε χώρα στον Ασπρόπυργο Αττικής από τις 12.02.2013 - 22.02.2013.

Χρησιμοποιήθηκαν 400 φωτοβολταϊκά πάνελ Yingli πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε ανάλογα string στους inverter 5 x Siemens PVM20.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στην βιομηχανική στέγη χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αλουμινένιων και ανοξείδωτων εξαρτηματων της εταιρίας Altec Solar. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 160.000 kWh ανά έτος.

Online