Βάρη Αττικής 10,00 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10,00 kWp έλαβε χώρα στη Βάρη Αττικής από τις 05.08.2012 - 06.08.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 40 φωτοβολταϊκά πάνελ CentroSolar S250P60 πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο.

Tα πάνελ της CentroSolar συνδέθηκαν σε 1 string στον inverter SolarEdge SE9k

Για την τοποθέτηση των βάσεων στην ταράτσα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα εξαρτηματων της εταιρίας Hilti MSP-MQ. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 16000 kWh ανά έτος.

Online