Διρέυματα Ευβοίας 8,90 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 8,90 kWp έλαβε χώρα στα Διρέυματα Ευβοίας από τις 08.07.2011 - 10.07.2011.

Χρησιμοποιήθηκαν 38 φωτοβολταϊκά πάνελ Centrosolar S235P60 πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 235 Wp έκαστο.

Αφού πραγματοποιήθηκε MPPT Sorting για την εκμετάλλευση των θετικών αποκλίσεων τα πάνελ συνδέθηκαν τα 20 σε ένα string στην είσοδο Α (ανατολικά) και 1 string με 18 πάνελ στην είσοδο Β (δυτικά) του inverter Centrosolar Powerstocc 8.3.

Η στήριξη των πάνελ έγινε με τα ειδικά φωτοβολταϊκά εξαρτήματα της εταιρίας Hilti.

Για την αγκύρωση των βάσεων χρησιμοποιήθηκε το χημικό αγκύριο της Hilti HIT 150.

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκε καλώδιο Solar DC διατομής 6mm2, κατάλληλες ασφάλειες και διακόπτες Schneider, απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (Schneider) σε πίνακα βιομηχανικού τύπου Schneider IP66.

Η γείωση προστασίας της εγκατάστασης έγινε με την ηλεκτρική σύνδεση όλων των μεταλλικών μερών της εγκατάστασης με καλώδια γείωσης κατάλληλης διατομής.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 12000 kWh ανα έτος.

Online