Διόνυσος Αττικής 6,345 kWp

Το έργο μελέτης και επίβλεψης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 6.345 kWp για λογαριασμό συνεργαζόμενης εταιρίας έλαβε χώρα στον Διόνυσο Αττικής τον Ιανουάριο του 2010.

Χρησιμοποιήθηκαν 27 φωτοβολταϊκά πάνελ ExelGroup ονομαστικής ισχύος 235 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 2 string στον inverter Kostal Piko 8.3