Εκάλη Αττικής 9,72 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9,72 kWp έλαβε χώρα στην Εκάλη Αττικής από τις 02.06.2012 - 04.06.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 16 φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 255 Wp έκαστο.

Tα πάνελ της Renesola με την κυψέλη Virtus, διαθέτουν ένα απο τους πιο χαμηλούς θερμοκρασιακούς δείκτες όσον αφορά την πτώση στην απόδοση. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν 24 υβριδικά πάνελ Sanyo μονοκρυσταλλικά ισχύος 235 Wp.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στη στέγη χρησιμοποιήθηκε το σύστημα εξαρτηματων της εταιρίας ELVAN. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 13500 kWh ανά έτος.

Online