ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία MECHA Engineering ιδρύθηκε το 2009, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό μητρώου 17508 και δραστηριοποιείται στους τομείς μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής ενεργειακών και τεχνικών έργων.

Οι ιδρυτές της εταιρίας είναι διπλωματούχοι μηχανικοί οι οποίοι έχουν στο ενεργητικό τους πλήθος έργων και κατασκευών τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Η εταιρία παρουσίασε αυξημένη δραστηριότητα από το 2009 στον τομέα των ΑΠΕ πραγματοποιώντας πλήθος φωτοβολταικών εγκαταστάσεων μικρής αλλά και μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλάμβαναν την μελέτη και επίβλεψη κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και τις νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις κατοικιών και καταστημάτων.

Η MECHA Engineering σε ερευνητικό επίπεδο, με την βοήθεια επιστημονικών συνεργατών, έχει λάβει μέρος στο «16ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» παρουσιάζοντας μια εργασία στον χώρο των φωτοβολταικών εγκαταστάσεων. Επίσης ανάλογες εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά του χώρου των ΑΠΕ. Το ερευνητικό έργο συνδυάστηκε με την πρότυπη μελέτη και υλοποίηση κατασκευής ηλιοστάτη διπλού άξονα. Το συγκεκριμένο έργο που η μελέτη του έγινε σε συνεργασία με το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, κατασκευάστηκε από την MECHA Engineering και πιστοποιήθηκε από την EUROSTAT.  

Βασική αρχή και επιδίωξη της εταιρίας είναι η υπευθυνότητα και η υψηλή ποιότητα στα έργα μας με κύριο μέλημα την ικανοποίηση του πελάτη.