Θεοδωρίδης Φώτης

  1. Αρχική
  2. Για εμάς
  3. Θεοδωρίδης Φώτης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Φώτης Θεοδωρίδης, Πολιτικός Μηχανικός.

Προσωπικά Στοιχεία:

  • Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989.
  • Το 2017 αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΤΕΙ Πειραιά.

Επαγγελματική Εμπειρία:

  • CICICOM LTD, Ανάπτυξη Λογισμικού για Επιχειρήσεις, 2017-XXXX. Εργάστηκε στην εταιρεία CICICOM LTD στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού για επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
  • Ελεύθερος Επαγγελματίας, Αποτυπώσεις Κτηριακών Εγκαταστάσεων, 20XX-σήμερα. Δραστηριοποιήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα των αποτυπώσεων κτηριακών εγκαταστάσεων.
  • Οικογενειακή Επιχείρηση, Αρτοποιείο, 2007-σήμερα. Συμμετέχει στην οικογενειακή επιχείρηση αρτοποιείου στην περιοχή του Περιστερίου από το 2007.”
Μενού