Κατασκευάστε μαζί μας το σπίτι των ονείρων σας!

Η εταιρεία μας θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει το σπίτι σας όπως το έχετε φανταστεί. Οι έμπειροι μηχανικοί μας είναι σε θέση να σας βοηθήσουν σε όλη την διάρκεια αυτού το δύσκολου εγχειρήματος ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Ποια είναι τα βήματα μιας πετυχημένης κατασκευής;

  • 1Ραντεβού με αρχιτέκτονα της εταιρείας μας με σκοπό την καταγραφή των αναγκών σας αλλά και το σχεδιαστικό ύφος του σπιτιού
  • 2Παρουσίαση κοστολογημένης πρότασης και χρονοδιάγραμμα κατασκευής
  • 3Λεπτομερής σχεδιασμός και έκδοση άδειας δόμησης
  • 4Κατασκευή και επίβλεψη έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια
  • 5Παράδοση έργου με το κλειδί στο χέρι εντός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος