Κατασκευάστε μαζί μας το σπίτι των ονείρων σας!

Η εταιρεία μας θα κατασκευάσει το σπίτι σας όπως το έχετε φανταστεί. Οι έμπειροι μηχανικοί μας είναι σε θέση να σας βοηθήσουν σε όλη την διάρκεια αυτού το δύσκολου εγχειρήματος ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Ποια είναι τα βήματα μιας πετυχημένης κατασκευής;

  • 1Ραντεβού με μηχανικό στα γραφεία της εταιρείας μας με σκοπό την καταγραφή των αναγκών σας
  • 2Παρουσίαση εκτίμησης κόστους και εκτίμηση χρονοδιαγράμματος κατασκευής
  • 3Αναλυτική κοστολόγηση βάσει της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας
  • 4Κατασκευή και επίβλεψη έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια
  • 5Παράδοση έργου με το κλειδί στο χέρι εντός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος