Κατασκευή σπιτιού

  1. Αρχική
  2. Κατασκευή

Όταν αποφασίζετε να κατασκευάσετε το σπίτι των ονείρων σας, μία είναι η λέξη που αναζητάτε: τελειότητα! Το σπίτι που θα δημιουργήσετε πρέπει να είναι άψογο από την πρώτη στιγμή που θα μπείτε: να είναι πλήρως ασφαλές, κατασκευασμένο με τα υψηλότερα πρότυπα, άνετο, ενεργειακά αποδοτικό και πλήρως λειτουργικό. Η MECHA Engineering είναι η εταιρεία που ψάχνετε και που μπορείτε να εμπιστευτείτε. 

Γιατί να μας επιλέξετε για την κατασκευή του σπιτιού σας

1) Στόχος. Δημιουργούμε κτίρια υψηλής ποιότητας και κορυφαίων προδιαγραφών, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τις ανάγκες για ασφάλεια, άνεση, απόδοση, ευεξία και λειτουργικότητα. 

2) Εμπειρία. Η εταιρεία μας αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς και κορυφαίους τεχνίτες και επαγγελματίες όλου του κατασκευαστικού κλάδου, ικανούς να ανταπεξέλθουν ακόμα και στα πιο περίπλοκα έργα. 

3) Εμπιστοσύνη. Ένας μηχανικός της εταιρείας μας αναλαμβάνει πλήρως το έργο σας έτσι ώστε να έχει την αποκλειστική ευθύνη των εργασιών. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφουμε την μεταφορά ευθυνών, την ασυνεννοησία και την αδυναμία συντονισμού.

4) Αναλυτική κοστολόγηση. Στις τεχνικές εργασίες επικρατεί μια ασάφεια σχετικά με το τελικό κόστος κατασκευής. Με την αναλυτική και ρεαλιστική προσφορά που δημιουργούμε, κάνουμε το τελικό κόστος σαφές από την αρχή.

5) Ενημέρωση. Κάθε 15 ημέρες δημιουργούμε την φόρμα ελέγχου του έργου για την ενημέρωση σας σχετικά με την πρόοδο και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

6) Συνέπεια. Εκπληρώνουμε την κάθε μας δέσμευση ώστε να έχουμε πάντα πλήρως ικανοποιημένους και ευχαριστημένους πελάτες. 

Η κατασκευή του σπιτιού σας είναι ζήτημα που το παίρνουμε προσωπικά! Για εμάς, τα σπίτια δεν φτιάχνονται μόνο από οικοδομικά υλικά αλλά και από αγάπη και έμφαση στη λεπτομέρεια. 

Κατασκευάζουμε Σπίτια Κορυφαίας Ενεργειακής Απόδοσης

Στην MECHA Engineering φροντίζουμε ώστε να έχετε τις μικρότερες δυνατές δαπάνες για θέρμανση ή ψύξη στο σπίτι σας. Πώς το καταφέρουμε:

  • Χρησιμοποιούμε υλικά κορυφαίας ποιότητας στην εξωτερική θερμομόνωση
  • Τοποθετούμε θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με μηδενική θερμοπερατότητα και ενεργειακά τζάμια πάντα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
  • Επιλέγουμε σωστά το σύστημα θέρμανσης και ψύξης (ενδοδαπέδια, fan coil κ.α.)
  • Προσθέτουμε ενεργειακό συμψιφισμό με φωτοβολταικά μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)

Τα βήματα της συνεργασίας μας

null

Συνάντηση

 

Καταγραφή των αναγκών σας  με μηχανικό στα γραφεία μας

null

Πρόταση

 

Παρουσίαση εκτίμησης κόστους και εκτίμηση χρονοδιαγράμματος κατασκευής

null

Κοστολόγηση

Αναλυτική κοστολόγηση βάσει της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας
null

Κατασκευή

 

Κατασκευή και επίβλεψη έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια

null

Παράδοση

 

Παράδοση έργου με το κλειδί στο χέρι εντός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος

Στάδια Κατασκευής Σπιτιού

ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΕΚΣΚΑΦΗ - ΜΠΕΤΑ

Η πρώτη φάση της ανοικοδόμησης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα μπουν τα θεμέλια του σπιτιού, που θα αποτελέσουν και τον πιο σημαντικό παράγοντας για τη γενικότερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα του κτιρίου.

Μελέτη

Το πρώτο και πολύ σημαντικό στάδιο στην κατασκευή ενός σπιτιού είναι να γίνει σωστή μελέτη. Μια σωστή μελέτη δεν εξασφαλίζει μόνο το αισθητικό κομμάτι του κτιρίου. Η στατική, ηλεκτρομηχανολογική και ενεργειακή μελέτη εξασφαλίζουν την αντισεισμικότητα,  την σωστή θέση και επάρκεια των ηλεκτρικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και το ενεργειακό αποτύπωμα της κατασκευής αντίστοιχα. Το σύνολο αυτών των μελετών είναι πολύ βασικό στην εξέλιξης της όλης κατασκευής.

Προγραμματισμός

Στη συνέχεια η εταιρεία μας θα προχωρήσει σε λεπτομερή προγραμματισμό και εκτίμηση του χρόνου παράδοσης καθώς και σε οικονομική προσφορά. Θα συνταχθεί ο πίνακας κόστους εργασιών και θα οριστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα του έργου που θα βασίζεται σε ρεαλιστικούς χρόνους παραδόσεων των υλικών και υπηρεσιών.

Εκκίνηση έργου – Καθαρισμός – Χωματουργικές εργασίες

Η εκκίνηση του έργου ορίζεται με τον καθαρισμό και την οριοθέτηση του οικοπέδου κατασκευής. Πρίν τις εκσκαφές θέλουμε τον χώρο καθαρό ώστε με την βοήθεια του τοπογράφου να προσδιορίσουμε τα σημεία εκσκαφών καθώς και τα όρια του οικοπέδου. Τοποθετείται εργοταξιακή περίφραξη και σήμανση έργου και στη συνέχεια ξεκινούν οι εκσκαφές θεμελίων και οι επιχώσεις. 

Μπετά

Στο τελευταίο στάδιο της πρώτης φάσης, στρώνεται το δάπεδο του σκάμματος με μπετόν καθαριότητας (ή σκυρόδεμα εξυγιάνσεως). Εκεί πάλι με την βοήθεια του τοπογράφου χαράζουμε τα υποστυλώματα και τα τοιχεία στα σημεία που ορίζονται από την στατική μελέτη. Στην συνέχεια κατασκευάζεται ο φέρων σκελετός του κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Tip: Σε όλες τις φάσεις της σκυροδέτησης παίρνουμε δείγματα μπετόν τα οποία αποστέλλονται σε ειδικό εργαστήριο για δοκιμές. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν την πραγματική ποιότητα του μπετόν οπότε μας δίνουν την σιγουριά στην ασφάλεια κατασκευής.

Ηλεκτρολογικά – Υδραυλικά πρώτου σταδίου  

Παράλληλα με την σκυροδέτηση ξεκινούν και κάποιες εργασίες ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Τοποθετείται η θεμελειακή γείωση και πιθανόν κάποιες υδραυλικές σωληνώσεις στο υπόγειο.

Tip: Είναι σημαντικό να αφήνουμε «περάσματα» για τα υδραυλικά και τις υδρορροές κατά την σκυροδέτηση. Αυτό θα μας εξασφαλίσει την γρήγορη εργασία του υδραυλικού στην συνέχεια αλλά και την προστασία της όλης κατασκευής από έντονα κρουστικά φορτία.

Β ΦΑΣΗ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ

χτίσιμο σπιτιού με τούβλα

Τοιχοποιία

Η δεύτερη φάση της ανέγερσης κατοικίας ξακινάει με την κατασκευή των  οι εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιίων που διαμορφώνουν την εξωτερική και εσωτερική διάταξη της κατοικίας.

Υδραυλικά – Ηλεκτρολογικά

Αμέσως μετά την κατασκευή των τοιχοποιιών ξεκινούν οι υδραυλικές εργασίες. Κατασκευάζεται το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης, οι υδρορροές του κτηρίου, καθώς και το σύστημα θέρμανσης. Στα ηλεκτρολογικά γίνονται οι απαραίτητες οδέυσεις και τοποθετούνται σωληνώσεις που θα υποδεχθούν τα ισχυρά και ασθενή ρεύματα.

Tip: Οι υδραυλικές και οι ηλεκτρολογικές εργασίες είναι από τις σημαντικότερες εργασίες μιας νέας οικοδομής. Οι σωληνώσεις που θα περαστούν σε αυτή την φάση του έργου θα καλυφθούν από δάπεδα και σοβάδες και είναι πολύ πιθανόν να μην τις ξαναδούμε για πολλά χρόνια!

Ψευτόκασες

Πολύ σημαντική εργασία που ακολουθεί είναι η τοποθέτηση των ψευτόκασων, των πορτών ασανσέρ καθώς και των μαρμαροποδιών. Στην φάση αυτή ουσιαστικά αποφασίζουμε τα τελικά ύψη των ορόφων και το πάχος των γεμισμάτων

Tip: Για να τοποθετηθούν οι ψευτόκασες και οι μαρμαροποδιές θα πρέπει να έχουμε επιλέξει το είδος και το μοντέλο του κουφώματος που θα τοποθετήσουμε.

Σοβάτισμα

 Η δεύτερη φάση του έργου ουσιαστικά κλείνει με το σοβάτισμα όλων των εσωτερικών τοιχοποιιών. Με το σοβάτισμα πετυχαίνουμε την επιπεδότητα των τοίχων και των οροφών.

Tip: Οι αλλαγές μετά το στάδιο των σοβατισμάτων θα μας κοστίσουν ακριβά! Άρα θα πρέπει να κάνουμε πολύ καλό έλεγχο αν όλα έχουν γίνει βάσει σχεδίου και δεν έχει ξεχαστεί κάτι

Γ ΦΑΣΗ: ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΔΑΠΕΔΑ

Υγρομόνωση – Θερμομόνωση

Η 3η φάση ξεκινάει με τις εργασίες μόνωσης. Θα γίνει θερμομόνωση και υγρομόνωση της ταράτσας και στην συνέχεια θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας.

Tip: Επίσης πολύ σημαντικές εργασίες καθώς μας εξασφαλίζουν την στεγάνωση του κτιρίου αλλά και την όμορφη τελική όψη.

Κουφώματα

Το επόμενο συνεργείο θα είναι αυτό των κουφωμάτων. Θα τοποθετηθούν τα κουφώματα σε όλα τα ανοίγματα.

Ηλεκτρολογικά

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες συνεχίζονται με το πέρασμα των απαραίτητων καλωδίων για πρίζες, φώτα, συναγερμό, δίκτυα κ.α.

Δάπεδα και πλακάκια

Η τρίτη φάση της οικοδομής ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση εσωτερικών δαπέδων καθώς και την τοποθέτηση πλακιδίων στα μπάνια. Με το τέλος της τρίτης φάσης, η κατοικία έχει πάρει την τελική της μορφή.

Δ ΦΑΣΗ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Το 4ο και τελικό στάδιο μια κατασκευής είναι αυτό της αποπεράτωσης. Σχεδόν όλα τα συνεργεία θα ξαναπεράσουν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή μας. Οι σημαντικότερες εργασίες είναι οι παρακάτω:

Ξυλουργικά

Σε αυτή την φάση τοποθετούνται κουζίνες, ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας.

Ηλεκτρολογικά

Έπειτα ολοκληρώνονται και οι ηλεκτρολογικές εργασίες με τοποθέτηση πριζών, φωτιστικών και σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών. 

Υδραυλικά

Τοποθετούνται και συνδέονται τα είδη υγιεινής, τα έπιπλα του μπάνιου καθώς και μπαταρία και νεροχύτης κουζίνας.

Χρωματισμοί

Τέλος η κατοικία χρωματίζεται στα χρώματα που επιθυμούμε και μετά τους τελικούς ελέγχους είμαστε έτοιμοι για μετακόμιση!

Κόστος Κατασκευής Σπιτιού

Αφού αποφασίσατε να φτιάξετε το σπίτι των ονείρων σας μάλλον θα αναρωτιέστε: “Πόσο θα μου κοστίσουν όλα αυτά;”. Είναι απόλυτα λογικό πριν ξεκινήσετε την κατασκευή του σπιτιού σας να θέλετε να υπολογίσετε το κεφάλαιο που θα δαπανήσετε. Σε γενικές γραμμές η κατασκευή σπιτιού είναι μία από τις πιο οικονομικές λύσεις (σε σχέση με την αγορά νέου ή την αγορά και ανακαίνιση παλιού σπιτιού). Ωστόσο από τις δικές σας επιλογές θα εξαρτηθεί το τελικό κόστος κατασκευής. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος κατασκευής του σπιτιού:

  1. Η επιλογή συνεργάτη

Η κατασκευαστική εταιρεία που θα επιλέξετε είναι σημαντικό όχι μόνο για την ασφάλεια, αποδοτικότητα, σταθερότητα, λειτουργικότητα και άνεση του σπιτιού σας αλλά και για το τελικό κόστος ανέγερσης. Η ομάδα που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι υπεύθυνη και αξιόπιστη, με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Η ανάδοχη εταιρεία είναι επίσης αυτή που θα μπορέσει να διατηρήσει το κόστος σε χαμηλά επίπεδα και να μην ξεπεράσει τα προσυμφωνηθέντα. Η συνεργασία της με τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς είναι πολύ σημαντική για να διατηρηθεί το budget σε λογικά επίπεδα, να μην γίνουν ανούσια έξοδα και να εξοικονομηθούν χρήματα σε κάποιες περιπτώσεις εφόσον είναι εφικτό.  

  1. Τοποθεσία – Θέση οικοπέδου

Κάθε τοποθεσία έχει ένα διαφορετικό μέσο κόστος κατασκευής ανά τ.μ. αφού σε απομακρυσμένες περιοχές είναι λογικό να είναι μεγαλύτερο το κόστος κατασκευής. Η θέση του οικοπέδου είναι επίσης ένας παράγοντας που θα καθορίσει το κόστος της κατασκευής. Για παράδειγμα, τυχόν γειτονικές ιδιοκτησίες, γραμμές υψηλής τάσης ή υπάρχοντα κτίσματα, μπορούν να αυξήσουν τα έμμεσα κόστη και το συνολικό κόστος κατασκευής.

  1. Έδαφος

Το έδαφος παίζει επίσης ρόλο στο πόσο θα σας κοστίσει η κατασκευή του σπιτιού σας. Ασταθές ή βραχώδες έδαφος, υδροφόρος ορίζοντας και ρέματα είναι πιθανόν να αυξήσουν το κόστος. 

  1. Υλικά κατασκευής

Στην επιλογή υλικών κατασκευής σίγουρα θα πρέπει να ακούσετε τον Μηχανικό σας. Οι προτάσεις του συνήθως έχουν μια λογική χωρίς να παρασύρεται από τάσεις και μόδα. Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι δοκιμασμένα καθώς στο σπίτι αυτό θα περάσουμε κάποιες δεκαετίες και όχι λίγα χρόνια. Τελικά ο μηχανικός θα σας συμβουλέψει που μπορείτε να κάνετε περικοπές.

Μενού