Κατασκευή σπιτιού

Όταν αποφασίζετε να κατασκευάσετε το σπίτι των ονείρων σας, μία είναι η λέξη που αναζητάτε: τελειότητα! Το σπίτι που θα δημιουργήσετε πρέπει να είναι άψογο από την πρώτη στιγμή που θα μπείτε: να είναι πλήρως ασφαλές, κατασκευασμένο με τα υψηλότερα πρότυπα, άνετο, ενεργειακά αποδοτικό και πλήρως λειτουργικό. Η Mecha Engineering είναι η εταιρεία που ψάχνετε και που μπορείτε να εμπιστευτείτε. 

Γιατί να μας επιλέξετε για την κατασκευή του σπιτιού σας

1) Στόχος μας είναι να δημιουργούμε κτίρια υψηλής ποιότητας και κορυφαίων προδιαγραφών, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τις ανάγκες για ασφάλεια, άνεση, απόδοση, ευεξία και λειτουργικότητα. 

2) Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς και κορυφαίους τεχνίτες και επαγγελματίες όλου του κατασκευαστικού κλάδου. 

3) Αναλαμβάνουμε την κατασκευή της κατοικίας σας με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ενδελέχεια σε κάθε στάδιο της κατασκευής και διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη. 

6) Διασφαλίζουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας. 

5) Χρησιμοποιούμε τα κορυφαία οικοδομικά υλικά της αγοράς και παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες κατασκευής σπιτιού. 

6) Εκπληρώνουμε την κάθε μας δέσμευση ώστε να έχουμε πάντα πλήρως ικανοποιημένους και ευχαριστημένους πελάτες. 

7) Η κατασκευή του σπιτιού σας είναι ζήτημα που το παίρνουμε προσωπικά!
Για εμάς, τα σπίτια δεν φτιάχνονται μόνο από οικοδομικά υλικά αλλά και από αγάπη και έμφαση στη λεπτομέρεια. 

Κατασκευάζουμε Σπίτια Κορυφαίας Ενεργειακής Απόδοσης

Στην Mecha Engineering φροντίζουμε ώστε να έχετε τις μικρότερες δυνατές δαπάνες για θέρμανση ή ψύξη στο σπίτι σας. Πώς το καταφέρουμε:

  • Λαμβάνουμε υπόψιν το μικροκλίμα της περιοχής
  • Χρησιμοποιούμε υλικά κορυφαίας ποιότητας
  • Τοποθετούμε θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με μηδενική θερμοπερατότητα
  • Μονώνουμε το σπίτι με θερμοπρόσοψη
  • Κάνουμε προτάσεις για την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας αναλόγως της περίπτωσης (π.χ. αντλία θερμότητας)

Τα βήματα της συνεργασίας μας

null

Συνάντηση

 

Καταγραφή των αναγκών σας  με μηχανικό στα γραφεία μας

null

Πρόταση

 

Παρουσίαση εκτίμησης κόστους και εκτίμηση χρονοδιαγράμματος κατασκευής

null

Κοστολόγηση

Αναλυτική κοστολόγηση βάσει της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας
null

Κατασκευή

 

Κατασκευή και επίβλεψη έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια

null

Παράδοση

 

Παράδοση έργου με το κλειδί στο χέρι εντός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος

Στάδια Κατασκευής Σπιτιού

ΦΑΣΗ Α: ΕΚΣΚΑΦΉ ΚΑΙ ΜΠΕΤΑ

Η πρώτη φάση της ανοικοδόμησης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα μπουν τα θεμέλια του σπιτιού, που θα αποτελέσουν και τον πιο σημαντικό παράγοντας για τη γενικότερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα του κτιρίου.

Μελέτη

Το πρώτο και πολύ σημαντικό στάδιο στην κατασκευή ενός σπιτιού είναι να γίνει σωστή μελέτη. Αφού έχετε την οικοδομική άδεια στα χέρια σας θα πρέπει να γίνουν μελέτες και σχέδια από τοπογράφο, αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό και ηλεκτρολόγο μηχανικό, όπως τοπογραφικό, αρχιτεκτονική μελέτη (όψεις, κατόψεις, τομές, διάγραμμα κάλυψης κτλ), στατική μελέτη, ηλεκτρολογική, μηχανολογική μελέτη και μελέτες θερμομόνωσης, πυροπροστασίας κ.α. 

Προγραμματισμός

Στη συνέχεια η εταιρεία μας θα προχωρήσει σε λεπτομερή προγραμματισμό και εκτίμηση του χρόνου παράδοσης καθώς και σε οικονομική προσφορά. Θα συνταχθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα του έργου που θα βασίζεται σε ρεαλιστικούς χρόνους παραδόσεων των υλικών και υπηρεσιών.

Καθαρισμός – Χωματουργικές εργασίες

Το επόμενο στάδιο είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες στο χώρο, ο οποίος θα πρέπει να καθαριστεί και αν υπάρχει κάποιο παλιό κτήριο να γκρεμιστεί και να πεταχτούν τα μπάζα. Τοποθετείται εργοταξιακή περίφραξη και σήμανση έργου και στη συνέχεια γίνονται οι εκσκαφές θεμελίων και οι επιχώσεις. 

Υδραυλικά – Ηλεκτρολογικά – Μονώσεις

Στο επόμενο στάδιο θα πρέπει να γίνουν κάποιες πρώτες εργασίες στα υδραυλικά (όπως οι σωληνώσεις του υπογείου και ο βόθρος), στα ηλεκτρολογικά (όπως το ρεύμα εργοταξίου και η γείωση) και κάποιες εργασίες μονώσεων του υπογείου και των υποστυλωμάτων του σκελετού. 

Μπετά

Στο τελευταίο στάδιο της πρώτης φάσης, στρώνεται το δάπεδο του σκάμματος με μπετόν καθαριότητας (ή σκυρόδεμα εξυγιάνσεως), τοποθετείται το μπετόν στην πλάκα του υπογείου ενώ ολοκληρώνεται και η θεμελίωση με κολώνες, δοκάρια και πλάκες για κάθε όροφο.

Β ΦΑΣΗ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ - ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

χτίσιμο σπιτιού με τούβλα

Τοιχοποιία και τούβλα

Στη δεύτερη φάση και έκτο στάδιο της ανέγερσης κατοικίας πραγματοποιούνται οι εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, τα οπλισμένα σενάζ τοίχων εσωτερικά και εξωτερικά σε δύο υψόμετρα, η τοποθέτηση μαρμαροποδιών και (προαιρετικά) η κατασκευή τζακιού/καμινάδας. Ακόμη, γίνονται τα σκαψίματα για της ηλεκτρολογικές σωληνώσεις και το εσωτερικό σοβάτισμα του σπιτιού.

Ψευτόκασες

Έπειτα τοποθετούνται μεταλλικές ψευτόκασες προκειμένου να τοποθετηθούν σωστά τα κουφώματα αλουμινίου καθώς και οι εσωτερικές πόρτας και η η πόρτα ανελκυστήρα (αν υπάρχει). 

Γ ΦΑΣΗ: ΜΟΝΩΣΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΤΕΓΗ

Μονώσεις

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η θερμομόνωση στην εξωτερική τοιχοποιία και στη στέγη ή την ταράτσα καθώς και η υγρομόνωση μπαλκονιών. 

Υδραυλικά

Σε αυτό το στάδιο ολοκληρώνεται το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και υδρορροών του κτηρίου ενώ τοποθετείται προαιρετικά και ηλιακός θερμοσίφωνας στην ταράτσα ή τη στέγη. 

Ηλεκτρολογικά

Έπειτα περνιούνται τα καλώδια του σπιτιού για ρεύμα, συναγερμό, τηλέφωνο, τηλεόραση, κουδούνι.

Σκεπή

Ολοκληρώνεται η σκεπή του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης στήνονται τα δοκάρια του σκελετού, έπειτα τοποθετείται η θερμομόνωση, τα καδρόνια και τα κεραμίδια του σπιτιού.

Δ ΦΑΣΗ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Υδραυλικά

Στην επόμενη φάση ολοκληρώνονται οι υδραυλικές εργασίες με τοποθέτηση σωληνώσεων θέρμανσης, σωμάτων καλοριφέρ, τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής και ολοκλήρωση του μπάνιου. 

Ηλεκτρολογικά

Έπειτα ολοκληρώνονται και οι ηλεκτρολογικές εργασίες με τοποθέτηση πριζών κ.α. 

Τοποθετήσεις

Τέλος, τοποθετούνται τα κάγκελα, τα κουφώματα, οι πόρτες, οι τσιμεντοκονίες, τα πλακάκια, τα μάρμαρα κ.α. καθώς και οι κουζίνες, τα ντουλάπια και οι ντουλάπες και τέλος η εξωτερική πόρτα. 

Κόστος Κατασκευής Σπιτιού

Αφού αποφασίσατε να φτιάξετε το σπίτι των ονείρων σας μάλλον θα αναρωτιέστε: “Πόσο θα μου κοστίσουν όλα αυτά;”. Είναι απόλυτα λογικό πριν ξεκινήσετε την κατασκευή του σπιτιού σας να θέλετε να υπολογίσετε το κεφάλαιο που θα δαπανήσετε. Σε γενικές γραμμές η κατασκευή σπιτιού είναι μία από τις πιο οικονομικές λύσεις (σε σχέση με την αγορά νέου ή την αγορά και ανακαίνιση παλιού σπιτιού). Ωστόσο από τις δικές σας επιλογές θα εξαρτηθεί το τελικό κόστος κατασκευής. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος κατασκευής του σπιτιού:

1. Η επιλογή συνεργάτη

Η κατασκευαστική εταιρεία που θα επιλέξετε είναι σημαντικό όχι μόνο για την ασφάλεια, αποδοτικότητα, σταθερότητα, λειτουργικότητα και άνεση του σπιτιού σας αλλά και για το τελικό κόστος ανέγερσης. Η ομάδα που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι υπεύθυνη και αξιόπιστη, με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Η ανάδοχη εταιρεία είναι επίσης αυτή που θα μπορέσει να διατηρήσει το κόστος σε χαμηλά επίπεδα και να μην ξεπεράσει τα προσυμφωνηθέντα. Η συνεργασία της με τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς είναι πολύ σημαντική για να διατηρηθεί το budget σε λογικά επίπεδα, να μην γίνουν ανούσια έξοδα και να εξοικονομηθούν χρήματα σε κάποιες περιπτώσεις εφόσον είναι εφικτό.  

2. Τοποθεσία

Κάθε τοποθεσία έχει ένα διαφορετικό μέσο κόστος κατασκευής ανά τ.μ. αφού σε απομακρυσμένες περιοχές είναι λογικό να είναι μεγαλύτερο το κόστος κατασκευής.

3. Θέση οικοπέδου

Η θέση του οικοπέδου είναι επίσης ένας παράγοντας που θα καθορίσει το κόστος της κατασκευής. Για παράδειγμα το αν είναι δυσπρόσιτο, τυχόν γειτονικές ιδιοκτησίες, γραμμές υψηλής τάσης ή υπάρχοντα κτίσματα, μπορούν να αυξήσουν απρόσμενα τα έμμεσα κόστη και το συνολικό κόστος κατασκευής. 

4. Έδαφος 

Το έδαφος παίζει επίσης ρόλο στο πόσο θα σας κοστίσει η κατασκευή του σπιτιού σας. Ασταθές ή βραχώδες έδαφος, υδροφόρος ορίζοντας και ρέματα είναι πιθανόν να αυξήσουν το κόστος. 

5. Υλικά κατασκευής

Ανεξάρτητα από κάποιες προτάσεις που μπορεί να σας γίνουν από τον Διακοσμητή ή Αρχιτέκτονά σας, καλό είναι να επιλέγετε εσείς τα υλικά, τα κουφώματα, τα έπιπλα, τις συσκευές και γενικώς το κάθε τι που θα μπει στο σπίτι σας. Πολλές φορές το πιο ακριβό δεν είναι και το πιο όμορφο. 

Μενού