Κινέτα Κορινθίας 9,87 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9.87 kWp έλαβε χώρα στην Κινέτα Κορινθίας απο τις 19.04.2011 - 21.04.2011.

Χρησιμοποιήθηκαν 42 φωτοβολταϊκά πάνελ Centrosolar S235P60 πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 235 Wp έκαστος.

Τοποθετήθηκαν 18 πάνελ στην ανατολική και 24 πάνελ στην δυτική στέγη  Αφού πραγματοποιήθηκε MPPT Sorting για την εκμετάλλευση των θετικών αποκλίσεων τα πάνελ συνδέθηκαν τα 18 σε ένα string στην είσοδο Β και 2 string απο 12 πάνελ στην είσοδο Α1 και Α2 του inverter SMA Sunny Tripower 10000TL.

Έτσι εκμεταλλευτήκαμε τις 2 ξεχωριστές εισόδους MPPT που διαθέτει ο συγκεκριμένος inverter.

Η στήριξη των πάνελ στην ξύλινη στέγη έγινε με τα ειδικά άγκιστρα (χωρίς να τρυπηθούν τα κεραμίδια) και με τα ειδικά φωτοβολταϊκά εξαρτήματα της εταιρίας Hilti.

Για το ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Hager, αντικεραυνικά Hadel (και στα 3 string) που τοποθετήθηκαν σε πίνακα IP65 ΑΒΒ.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης (80 και -100 μοίρες αζιμούθιο, 12 μοίρες κλίση) υπολογίζεται σε περίπου 14100 kWh ανα έτος.