Κορυδαλλός Αττικής 8,46 kWp

Το έργο μελέτης και επίβλεψης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 8.46 kWp για λογαριασμό συνεργαζόμενης εταιρίας έλαβε χώρα στον Κορυδαλλό Αττικής τον Οκτώβριο του 2010.

Χρησιμοποιήθηκαν 36 φωτοβολταϊκά πάνελ ExelGroup ονομαστικής ισχύος 235 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 1 string στους inverter SMA SB 3000.