Κως Δωδεκάνησα 4,90 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, για λογαριασμό συνεργαζόμενης εταιρίας, ισχύος 4,90 kWp έλαβε χώρα στην νήσο Κω απο τις 10.12.2011 - 11.12.2011.

Χρησιμοποιήθηκαν 20 φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 245 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε ένα string στην εισόδο του inverter SolarEdge 5k.

Η αγκύρωση των βάσεων στη στέγη έγινε με τα ειδικά ντιζοστρίφωνα γνωστής εταιρίας. 

Για το ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 7000 kWh ανα έτος.