Λούτσα Αττικής 7,65 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 7,65 kWp έλαβε χώρα στη Λούτσα Αττικής από τις 07.08.2012 - 08.08.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 30 φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola Virtus πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 255 Wp έκαστο. 

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 1 string στον inverter SolarEdge SE9k

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 11500 kWh ανά έτος.

Online