Μάνδρα Αττικής 9,87 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 9.87 kWp έλαβε χώρα στην Μάνδρα Αττικής από τις 06.06.2011 - 07.06.2011.

Χρησιμοποιήθηκαν 42 φωτοβολταϊκά πάνελ Centrosolar S235P60 πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 235 Wp έκαστο. Τοποθετήθηκαν 20 πάνελ στην εμπρός και 22 πάνελ στην πίσω σειρά.

Αφού πραγματοποιήθηκε MPPT Sorting για την εκμετάλλευση των θετικών αποκλίσεων τα πάνελ συνδέθηκαν τα 22 σε ένα string στην είσοδο Β και 1 string με 20 πάνελ στην είσοδο Α1 του inverter SMA Sunny Tripower 10000TL. Έτσι εκμεταλλευτήκαμε τις 2 ξεχωριστές εισόδους MPPT που διαθέτει ο συγκεκριμένος inverter.

Η στήριξη των πάνελ έγινε με τα ειδικά φωτοβολταϊκά εξαρτήματα της εταιρίας Hilti.

Για την αγκύρωση των βάσεων χρησιμοποιήθηκε το χημικό αγκύριο της Hilti HIT-150.

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκε καλώδιο Solar DC διατομής 4mm2, κατάλληλες ασφάλειες και διακόπτες Hager, απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (DC ABB, AC Hager).

Η γείωση προστασίας της εγκατάστασης έγινε με την ηλεκτρική σύνδεση όλων των μεταλλικών μερών της εγκατάστασης με καλώδια γείωσης.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 15500 kWh ανα έτος.