Μέθανα Αττικής 10,00 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10,00 kWp έλαβε χώρα στα Μέθανα Αττικής από τις 13.06.2012 - 14.06.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 40 φωτοβολταϊκά πάνελ Siliken πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο.

Tα πάνελ της Siliken συνδέθηκαν σε 2 string στον inverter Kostal Piko 10.1

Για την τοποθέτηση των βάσεων στη στέγη χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αλουμινένιων και ανοξείδωτων εξαρτηματων της εταιρίας Hilti MSP-AL. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 15200 kWh ανά έτος.

Online