Μαυρομάτι Βοιωτίας 9,12 kWp

Το έργο μελέτης και επίβλεψης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9.12 kWp για λογαριασμό συνεργαζόμενης εταιρίας έλαβε χώρα στο Μαυρομάτι Βοιωτίας τον Σεπτέμβριο του 2010.

Xρησιμοποιήθηκαν 38 φωτοβολταϊκά πάνελ ExelGroup ονομαστικής ισχύος 240 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 2 string στον inverter Kostal Piko 10.1.