Μενίδι Αττικής 8,16 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 8,16 kWp έλαβε χώρα στο Μενίδι Αττικής από τις 02.08.2012 - 03.08.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 34 φωτοβολταϊκά πάνελ Sanyo-Panasonic μονοκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 240 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 2 string στον inverter Kostal Piko 10.1.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στην ταράτσα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αλουμινένιων και ανοξείδωτων εξαρτηματων της εταιρίας Hilti MSP-AL. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 12500 kWh ανά έτος.