Νέα Μάκρη Αττικής 207,36 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 207,36 kWp έλαβε χώρα στη Νέα Μάκρη Αττικής από τις 10.08.2012 - 20.10.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 864 φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola Virtus πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 240 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε ανάλογα string σε 10 inverter SMA STP17000 και 3 SolarEdge SE12,5k

Οι βάσεις του έργου είναι ιδιοκατασκευή και πρόκειται για tracker μονού άξονα σχεδιασμένο εξόλοκλήρου απο την εταιρία μας.

Οι βάσεις έχουν πιστοποιηθεί απο το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Creli, ABB.

Για τις ανάγκες σύνδεσης στην μέση τάση του δικτύου χρησιμοποιήθηκε υποσταθμός ABB 250KVA

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 370000 kWh ανά έτος.

Η επιτυχία του παραπάνω project είναι το γεγονός οτι τοποθετήθηκαν 207,36 kWp με tracker μονού 

άξονα σε αγροτεμάχιο επιφάνειας μόλις 4,2 στρεμμάτων!