Νίκαια Αττικής 9,945 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9,945 kWp έλαβε χώρα στη Νίκαια Αττικής από τις 28.05.2012 - 29.05.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 39 φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 255 Wp έκαστο.

Tα πάνελ της Renesola με την κυψέλη Virtus, διαθέτουν ένα απο τους πιο χαμηλούς θερμοκρασιακούς δείκτες όσον αφορά την πτώση στην απόδοση.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στην ταράτσα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα εξαρτηματων της εταιρίας ELVAN. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 15000 kWh ανά έτος.

Online