Παλλήνη Αττικής 43,00 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 43,00 kWp έλαβε χώρα στην Παλλήνη Αττικής από τις 04.03.2013 - 10.03.2013.

Χρησιμοποιήθηκαν 172 φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola Virtus πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε ανάλογα string στους inverter 2 x Refusol 20k

Για την τοποθέτηση των βάσεων έγινε πασσαλόμπηξη και χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αλουμινένιων και ανοξείδωτων εξαρτηματων της εταιρίας Metaloumin. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 71.000 kWh ανά έτος.

Online