Πεταλίδι Μεσσηνίας 10,00 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10,00 kWp έλαβε χώρα στο Πεταλίδι Μεσσηνίας από τις 14.03.2013 - 16.03.2013.

Χρησιμοποιήθηκαν 40 φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola Virtus πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο. 

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 1 string στον inverter SolarEdge SE10k.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στην ταράτσα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα εξαρτηματων της εταιρίας Elvan. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 16.500 kWh ανά έτος.

Online