Ποσειδωνία Σύρου 5,00 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5,00 kWp έλαβε χώρα στην Ποσειδωνία Σύρου από τις 23.03.2012 - 24.03.2012 με την συνεργασία MECHA - AMPERA ENERGY.

Χρησιμοποιήθηκαν 20 φωτοβολταϊκά πάνελ Siliken πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 2 string στον inverter SMA Sunny Boy 5000TL.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στο δώμα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα φωτοβολταΐκών αλουμινένιων και ανοξείδωτων εξαρτημάτων της εταιρίας Hilti. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 7750 kWh ανά έτος.