Πόρτο Ράφτη Αττικής 8,925 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 8,925 kWp έλαβε χώρα στο Πόρτο Ράφτη Αττικής από τις 12.07.2012 - 13.07.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 35 φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 255 Wp έκαστο.

Tα πάνελ  συνδέθηκαν σε 1 string στον inverter SolarEdge SE9k

Για την τοποθέτηση των βάσεων στην σκεπή χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αλουμινένιων και ανοξείδωτων εξαρτηματων της εταιρίας Hilti MSP-AL. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 12000 kWh ανά έτος.

Online