Πόρτο Χέλι Αργολίδας 8,50 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 8.50 kWp έλαβε χώρα στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας από τις 15.01.2012 - 17.01.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 34 φωτοβολταϊκά πάνελ Q-Cells μονοκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 2 string στον inverter Kostal Piko 8.3.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στο δώμα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα φωτοβολταΐκών αλουμινένιων εξαρτημάτων της εταιρίας Hilti. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 12500 kWh ανά έτος.