Πύργος Ηλείας 10,00 kWp

Το έργο ηλεκτρολογικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10,00 kWp έλαβε χώρα στον Πύργο Ηλείας στις 17.06.2011.

Χρησιμοποιήθηκαν 40 φωτοβολταϊκά πάνελ Levant μονοκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο.

Αφού πραγματοποιήθηκε MPPT Sorting για την εκμετάλλευση των θετικών αποκλίσεων τα πάνελ συνδέθηκαν τα 13 σε ένα string στην είσοδο 1, 14 σε ένα string στην είσοδο 2 και 1 string στην είσοδο 3 του inverter Kostal Piko 10.1. 

Έτσι εκμεταλλευτήκαμε τις 3 ξεχωριστές εισόδους MPPT που διαθέτει ο συγκεκριμένος inverter.

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκε καλώδιο Solar DC διατομής 6mm2, κατάλληλες ασφάλειες και διακόπτες Hager, απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (DC ABB, AC Hager).

Η γείωση προστασίας της εγκατάστασης έγινε με την ηλεκτρική σύνδεση όλων των μεταλλικών μερών της εγκατάστασης με καλώδια γείωσης.