Σαρακίνα Καλαμπάκας 9,165 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9,165 kWp έλαβε χώρα στην Σαρακίνα Καλαμπάκας από τις 16.12.2011 - 18.12.2011.

Χρησιμοποιήθηκαν 39 φωτοβολταϊκά πάνελ Centrosolar πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 235 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε δύο string στις εισόδους του inverter Centrosolar Powerstocc 10.1.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στην κεραμοσκεπή χρησιμοποιήθηκε το σύστημα φωτοβολταΐκών εξαρτημάτων της εταιρίας Hilti. 

Για το ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 12000 kWh ανα έτος.