Συκάμινο Ωρωπού 99,96 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 99,96 kWp έλαβε χώρα στο Συκάμινο Ωρωπού από τις 09.02.2013 - 23.03.2013.

Χρησιμοποιήθηκαν 408 φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola Virtus πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 245 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε ανάλογα string στους inverter 5 x Omnik Solar 20k

Για την τοποθέτηση των βάσεων έγινε πασσαλόμπηξη και χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αλουμινένιων και ανοξείδωτων εξαρτηματων της εταιρίας Solar Base. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 165.000 kWh ανά έτος.

Online