Στην MECHA ENGINEERING δεν έχουμε κρυφές αμοιβές. Όλες οι τιμές μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και αφορούν ολοκληρωμένες εργασίες. Για εργασίες εκτός νομού Αττικής υπάρχει επιβάρυνση 0,40€/χλμ

 
Ενεργειακό Πιστοποιητικό
Από : 100.00 € Τελική
Κατοικία Έως 100 Τ.Μ 100.00 €
Κατοικία Από 100 Τ.Μ Έως 150 Τ.Μ. 100 €
Κατοικία Άνω Των 150 Τ.Μ 0.80 €/Τ.Μ.
Κατάστημα Έως 100 Τ.Μ 80.00 €
Κατάστημα Από 100 Τ.Μ Έως 200 Τ.Μ. 120 €
Κατάστημα Άνω Των 200 Τ.Μ. 0.70 €/Τ.Μ.
 
Ρύθμιση Αυθαιρέτου
Από : 300.00 € Τελική
Ρύθμιση Διαμερισμάτωσης 300.00 €
Ρύθμιση Εντός Σχεδίου Από 395.00 €
Ρύθμιση Εκτός Σχεδίου Από 500.00 €
Εύρεση Σχεδίων Πολεοδ. 25.00 €
Τοπογραφικό Εν.Σ. 250.00 €/800 Τ.Μ.
Απλός Προέλεγχος Ν.4178 100.00 €
 
Βεβαίωση Μηχανικού
Από : 95.00 € Τελική
Βεβαίωση Εντός Σχεδίου 95.00 €
Βεβαίωση Εκτός Σχεδίου 150.00 €
Τοπογραφικό Εκ.Σ. 250.00 €/800 Τ.Μ.
Βεβαίωση & Τοπογραφικό 370.00 €
Επανέκδοση Λόγω Λήξης 50.00 €
 
Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος
Από : 400.00 € + ΦΠΑ 24%
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας Από 200.00 € + ΦΠΑ 24%
Σύσταση Φακέλου Και Κατάθεση 100.00 € + ΦΠΑ 24%
Βεβαίωση Ηχομόνωσης 100.00 € + ΦΠΑ 24%
Αλλαγή Χρήσης Από 700.00 € + ΦΠΑ 24%
 
Βεβαιώσεις διάφορες
από : 100.00 € τελική
Βεβαίωση μηχανικού για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
Βεβαίωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
Βεβαίωση κυρίας χρήσης
Βεβαίωση τετραγωνικών για Δήμους
 
Νομικές Υπηρεσίες
από : 150.00 € τελική
Επίσκεψη στον χώρο ύπαρξης διένεξης
Ενημέρωση από πελάτη και δικηγόρο
Έλεγχος συμβάντος
Σύνταξη τεχνικής έκθεσης ή κατάλληλου εγγράφου