Συστήματα συναγερμού

Βασικός στόχος με την εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού, είτε σε κατοικία είτε σε επαγγελματικό χώρο, είναι να προσφέρουμε τη μέγιστη ασφάλεια από κάθε παραβίαση. Καθοριστικό ρόλο για τη σωστή λειτουργία του συναγερμού παίζει η μελέτη του χώρου,η επιλογή των συσκευών, η σχεδίαση και η εγκατάσταση.Τελευταίο στάδιο αποτελεί ο προγραμματισμός των συσκευών και η παράδοση-εκπαίδευση στον πελάτη ώστε να γίνει εύκολη η χρήση του.

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης CCTV

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή CCTV ορίζουμε το σύστημα που αποτελείται από μία ή περισσότερες κάμερες για τη λήψη εικόνας και ήχου σε ένα χώρο ή σημείο, οι οποίες μεταδίδονται σε οθόνη-ες (monitor) και προαιρετικά μπορεί να γίνει και η καταγραφή σε συσκευή ψηφιακής καταγραφής ( DVR).Υπάρχει επίσης η δυνατότητα η εικόνα του χώρο να εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή στον υπολογιστή ή σε κινητό τηλέφωνο, μέσω δικτύου (internet)

Ελεγχόμενη πρόσβαση ACCESS CONTROL

Τα συστήματα ACCESS CONTROL έχουν πολλαπλές εφαρμογές λύνοντας σύνθετα προβλήματα ελέγχου και πρόσβασης σε εισόδους, σε άτομα και οχήματα.Με την τοποθέτηση μηχανισμών στις πόρτες και εφοδιάζοντας κάρτες τους χρήστες:

  • Επιτρέπεται η είσοδος στον χρήστη σε εισόδους όπου έχει οριστεί
  • Καταγραφή δεδομένων
  • Λειτουργεί και σαν κάρτα ελέγχου