Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικότερα μέρη  της κατασκευής του σπιτιού ή της επιχείρησής   σας τόσο για την λειτουργία και την ασφάλεια της όσο και για το αισθητικό της αποτέλεσμα. Η MECHA   Engineering διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις, μελέτες και εφαρμογές    απόλυτα συμβατές με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες, προσφέροντας τον σχεδιασμό και την   υλοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ποιότητα, ασφάλεια, οικονομία και σύγχρονη αντίληψη.

 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κατοικιών καταστημάτων

Κατανοώντας τις ανάγκες σας, παρέχουμε ολοκληρωμένη πρόταση για την ηλεκτρική σας εγκατάσταση ικανοποιώντας κάθε λειτουργική και αισθητική σας απαίτηση συμφώνα με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις.

Δομημένη Καλωδίωση

Η MECHA Engineering παρέχει υψηλή ποιότητα με τις καλύτερες επιδόσεις στα συστήματα δομημένης καλωδίωσης και μπορεί να εγκαταστήσει οποιαδήποτε εφαρμογή Ethernet για να εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας για το μέλλον.Όπως πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις, η συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας σας μπορεί να σημαίνει και μεγαλύτερη ζήτηση για μια αναβάθμιση της δομημένης καλωδίωσης που θα βοηθήσει την επιτυχία σας στο μέλλον, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του δικτύου σας για να παραμείνετε μπροστά από τον ανταγωνισμό για τα επόμενα χρόνια.

Έκδοση νέου πιστοποιητικού ΔΕΗ

Υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό για ΔΕΗ εκδίδεται μόνο μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που πρόκειται να ηλεκτροδοτηθεί και αφού πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές για την σωστή και ασφαλή λειτουργεία της. Ο έλεγχος γίνεται με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου. Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Έξυπνο σπίτι

Η αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας δεν θα μπορούσε, βέβαια, να αφήσει πίσω την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σπιτιών μας.Αν νομίζετε ότι είναι μακριά ο καιρός που θα μπορούμε να διαχειριστούμε τα ηλεκτρικά κυκλώματα και τις ηλεκτρικές συσκευές της οικίας μας από ένα κινητό τηλέφωνο ή μια οθόνη αφής , κάνετε λάθος!Σήμερα με τον όρο ''έξυπνο σπίτι'' ονομάζουμε την οικία στην όποια η ηλεκτρολογική της εγκατάσταση μας δίνει την δυνατότητα να ελέγχουμε να επιτηρούμε να προγραμματίζουμε όλες τις λειτουργίες της ικανοποιώντας κάθε μας ανάγκη απρόσκοπτα και με την μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.