Η εταιρία μας αναλαμβάνει εγκαταστάσεις πυρόσβεσης κάθε είδους, μεγέθους και πολυπλοκότητας για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Αναλυτικά οι δυνατότητες της εταιρίας μας παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και σχεδίων
  • Κατάθεση των φακέλων στις κατα τόπους Υπηρεσίες της Πυροσβεστικής
  • Εγκατάσταση μονίμου υδροδοτικού δικτύου SPRINKLER
  • Εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης
  • Εγκατάσταση φωτισμού Ασφαλείας
  • Κατασκευή πυροδιαμερισμάτων
  • Προμήθεια, έλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων
  • Παρουσία εξειδικευμένου μηχανικού μηχανολόγου στην επιχείρηση που έχει πραγματοποιηθεί το έργο, για την παράδοση του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
  • Παραλαβή του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας και την παράδοση του στην επιχείρηση.